APLIKACIONI PËR PUNËSIM

PARTS-CENTER, një kompani e ndërtuar ndër vite nga puna dhe të arriturat Zvicrano-Kosovare, veprimtaria e së cilës është tregtimi dhe furnizimi me pjesë këmbimi për makina dhe vegla pune profesionale. Angazhimet tona në Kosovë dhe Shqipëri, tani kanë nevojë edhe për një përkrahës në sektorin e shitjes, andaj Parts-Center shpall

KONKURS

POZICIONI-Agjent i shitjes

Detyrat dhe përgjegjësitë:

  • Organizimin dhe planifikimin e veprimeve të shitjes.
  • Prezantimi i produkteve.
  • Këshillimi i klientëve gjatë blerjes.

Aftësitë tuaja:

  • Të jetë pozitiv dhe i motivuar për punë.
  • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, prezantuese dhe negociuese.
  • Të jetë fleksibil dhe t'u përgjigjet pozitivisht ndryshimeve.
  • Njohës dhe përvojë në fushën e teknikës, por ju mungon njohja dhe përvoja, ne mendojme për këtë.
  • Të disponoje patentë shoferi.

CV-në mund ta kërkoni dhe të na i dergoni në (n.biri@parts-center.net) ose ta sjellni personalisht ne Parts-Center në Prizren.

SHKARKO APLIKACIONIN
Gjithsej: